reflexívne terapie a supervízia

MARIAH - reflexívne terapie pre klientov s autizmom

korešpondenčná:
Levočská 97
08001
Prešov
t.č 0911160879
sídlo: ZŠ Šmeralová 25, Prešov, 08001
tvorimespolu@gmail.com.Fb:MARIAH-reflexívneterapiepreklientovsautizmom

Aktivity, publikácie, odborné prednášky

prezentacia_Roman Meszaros_3lobit_Presov_konferencia-1.pptx (148,3 kB) F84 Prezentacia _ Konferencia Presov.pptx (164,2 kB) Rodič 1.docx (21,7 kB) Rodič 2.docx (15,2 kB) farkasova_porad_potreby-1.ppt (243,5 kB) Farkasova_porad_potreby-1.doc (60,5 kB)    

Publikácie

04.12.2010 17:12
V roku 2009 sme prvý krát publikovali detskú rozprávkovú knihu pod názvom Cingi lingi od Aninky (https://www.vecernik.po.sk/obsah/obrazky/2009_12_22_10V.pdf ). Vydavateľ nám, i napriek počiatočným rozpakom nad malým počtom výtlačkov,  dal a ponúkol šancu. Obsah  ho upútal...

Divadielko A plus Z

04.12.2010 17:10
 Divadielko Anka a Zuzka vzniklo v roku 2005, ako ďalšia aktivita OZ Familis-výchova zdravej rodiny. Arteterapeutka Anka Vašková a Mgr. Zuzka Chromá vytvorili garderóbu kostýmov, bábok a paravánov a vlastné námety poučných a milých rozprávok  nenechali detských...
<< 1 | 2

V novembri 2020 uplynie rok, od kedy nás v projekte pre deti s autizmom podporila Nadácia Granvia a to čiastkou 10 000 Eur, ktorú nám vypláca postupne.

Cieľom projektu bolo dosiahnúť zriadenie plnohodnotného centra, zaradeného medzi neverejných poskytovateľov sociálnych služieb.

Tešíme sa na úspešné ukončenie projektu, ktoré naštartovalo našu spoluprácu s mestom Prešov a PSK

Nikomu na Slovensku by nemal byť ľahostajný osud detí, mladých a dospelých s poruchou autizmu. Odborné inštitúcie by mali otvoriť dvere spolupráci, učeniu sa navzájom. Sú to najmä rodiny, ktoré vzhľadom na rastúcu populáciu detí s autizmom potrebujú nutnú a urgentnú pomoc v každom ohľade. Možno máme dojem, že na Slovensku je týchto inštitúcii dosť. Nie je.

Počiatočným riešením bolo zriaďovanie súkromných inštitúcií. Avšak financovanie a neposledne aj situácia s COVIDOM 19 nám ukázala, že zriaďovateľmi majú byť predovšetkým štát, mestá, VUCky, ministerstvá.

Na finančné doplnenie musia byť pripravené eurofondy. Pri ich rozdeľovaní sa nesmie zabúdať na sociálnu oblasť. Nemala by byť posledná.

V plnení projektu sme zistili, že rodičia nielen detí s autizmom sú obťažkaní bremenom platenia za služby, terapie, konzultácie. Týka sa to všetkých rodín, kde býva, žije a chce byť súčasťou života človek s postihnutím. 

Veríme, že finančná podpora nadácie GRANVIA nám pomohla pomáhať aj naďalej.

Projekt ukázal aj to, že nie je pravdou tvrdenie, že postihnutý človek nie je schopný začleniť sa do spoločnosti. Každý má mať šancu žiť, rozvíjať sa, dostať od života ponuku v čom sa môže zdokonaľovať, tešiť sa a čím môže byť prospešný. 

Počas projektu zdravé deti s deťmi s autizmom vyvrátili tézu, že postihnutý kamarát má sa učiť, žiť a hrať sa na okraji našich periférii. Mali sme možnosť sledovať, ako dokážu spolupracovať, ako vzájomnou pomocou dokážu priam akademické výsledky. Deti sa na nič nehrajú. Patria k sebe a vedia o tom. Je úplne jedno, či majú autizmus, sú zdravé, slepé, na vozíčku.

Z tohto všetkého nám prirodzene vyplynulo aj to, že odborníci sa majú neustále učiť, prijímať v úcte nové informácie, nevytvárať ilúzie, že danná technika, či prístup je tá najlepšia. Uvedomili sme si napríklad, že tak ako bol prínosom prístup akademikov, rovnako vzácny bol pre nás a deti aj prístup dobrovoľníkov a súpartnerov bez akademických titulov. Pre prospech detí, pre ich zdravie sme si uvedomili, akú polarizáciu v spoločnosti a tým pádom umelé vytváranie prekážok pre dobro detí, môže vytvárať delenie na ľudí s titulom a bez titulu. Obe skupiny ukázali, že ak ide o dobro pre deti a snahu pomáhať im, kreativita a ochota bola rovnaká u každého.

Dovoľme múdrym, láskavým ľuďom prinášať svoje talenty tým, ktorí to najviac potrebujú.

Veríme, že nadácia Granvia investovala financie pre dobrú vec a aktivity, ktoré tu majú byť pre rodiny s deťmi v Prešove, Prešovskom kraji, rodiny detí s autizmom i bez autizmu.

Záverečná správa projektu Autisti a zdravé deti bežia k sebe opreteky s finančnou podporou nadácie PONTIS

Podpora nadácie Pontis prispela k vzrastu poskytovania služieb pre deti s autizmom v Prešove. Môžu sa zúčastňovať hrnčiarstva, prvkov hudobnej výchovy a dramatoterapie v popoludňajších hodinách so zdravými kamarátmi. Dokázali sme, že deti s autizmom so zdravými rovesníkmi za určitých podmienok dokážu spolupracovať a tvorivo sa dopĺňať v prospech celej komunity. Jedinečnosť oslovila prešovský samosprávny kraj, predovšetkým však jeho obyvateľov, špeciálne skupinu rodín s deťmi s autizmom, ktorá je stále na grafe záujmu štátu vo vešmi nízkych čísliciach. Materiálnou pomocou a podporou rodín detí s autizmom sa prispelo ku prevencii a zdraviu detí s autizmom najmä v čase covid 19. Objavili sme mimoriadne talenty medzi deťmi s autizmom . Deťomm bez autizmu spolupráca priniesla iný pohľad na farby, tvary, senzoriku, prestali byť oklieštené akousi formálnou stránkou výtvarného zobrazenia. Začali tvoriť viac v perspektíve, experimentovaní, šli do hĺbky. To všetko ukázalo ako arteterapia sľubne a nevtieravo spája všetky deti a rozvíja veľké množstvo vnemov, mozgovej aktivity, pohybove aktivity, produkciu hormónov šťastia a spokojnosti.

Fotogaléria: Nadácia Pontis projekt 2020

ĎAKUJEME NADÁCII PONTIS

 
Toto poďakovanie smerujeme k nadácii pontis, ktorá od novembra 2019 -mája 2020 finančne podporila 10 aktivít a terapií na podporu detí s autizmom. Vďaka fiannčnej podpore nadácie PONTIS a projektu Autisti a zdravé deti bežia k sebe opreteky sme mohli spájať deti s dg. aj bez dg. pomocou umeleckých postupov, atkivít, vzdelávacích akcií. Zakúpili sme nový hrnčiarký kruh, hlinu, pozvali sme profesionálov od cirkusu, deti spoločne, čiže aj deti s autizmom aj ich zdraví rovesníci strávili v MARIAH  - centre reflexívnych terapií 10 mesiacov, kedy spoločne maľovali, tvorili, vytvárali sošky, otlačky, spolu spievali hrali na rozličných hudobných nástrojoch.
 
Nadácia PONTIS podporila jedinečný projekt ktorý ukázal a dokázal, že umenie deti spája, dokážu sa v ňom rešpektovať, akceptovať, pomáhať si, mať sa rád, usmievať sa, požičiavať si veci a podobne. Ďakujemm za nezabudnuteľné zážitky a máme pevnú vieru, že Nadácia Pontis postavila základy veľmi dôležitej a potrebnej inštitúcie v Prešovskom kraji. Otvoriť špecializované zariadenie , ktoré individuálnym prístupom a špeciálnymmi terapiami bude naozaj reálne vytvárať vzájomnú spolupácu edyi všetkými deťmi.

Májovanie

Odborný seminár Intenzívna arteterapia -kľúč k integrácii detí s autizmom prebehol v januárui, nakoľko sme mali pripravené potrebné portfólia, dátum vyhovoval prednášajúcim a prihlásilo sa nám viac účastníkov, ako sme očakávali. Seminár mal celoslovenský charakter. Informovali sme na ňom výsledky našej práce, plán projektu podporený nadáciou Pontis, hosťujúci odborníci ponúkli ďalšie možnosti využívania reflexívnych terapií v praxi u detí s autizmom.  Spolupracovala s nami pani primátorka, pán viceprimátor mesta Prešov, a ďalšie inštitúcie z Košíc a Bratislavy.

Deň povedomia o autizme

 

   fotografie sa nachádzajú vo fotogalérii

deň povedomia o autizme sme mohli podniknúť len virtuálne. Vyhlásili sme súťaž Jarné obrázky, zúčastnili sa jej deti s autizmom, zdravé deti, ako aj ich priatelia. Ako odmenu sme pripravili všetkým účastníkom plsteného anjelika na pamiatku, naozaj kreatívnym trom účastníkom sme darovali výtvarný materiál. Obrázky a výsledky sme zverejnili na fb stránke nášho centra.

Marcové melódie

 

    

 

žiaľ túto aktivitu sa nepodarilo zorganizovať kvôli výrusu. avšak spojili sme sa s hudobným producentom  a pokúsime sa pripraviť hudobné cd v domácom hudobnom štúdiu, ktoré by sme vysielali zdarma. malo by byť ladené pre deti s autizmom. ak sa nám podarí urobiť verziu, kópiu CD Vám pošleme spolu s prílohami

 

Februárový cirkusácky deň

Cirkusácke dni sme rozdelili na stretnutia, kde sa deti prezliekali a hrali a na špeciálny deň kedy nás navštívil ozajstný žonglér s kufríkom plným loptičiek, kruhov, kuželiek a točiacich sa tanierov. Rodičia veľmi ocenili túto akciu, pretože deti s autizmom sa v cirkuse nedokážu veľmi sústrediť. Paradoxne cirkusové žonglérske čísla ich očarujú, znižujú im stavy úzkosti, stráca sa hyperventilácia a mozog je tak schopný oddychovať. Preto sme pozvali špeciálneho hosťa, ktorý nielen žongloval, ale deťom pripravil prekážkové dráhy, z kruhov im tvoril preliezky. Táto akcia nám veľmi pomohla, videli sme deti bez rozdielu, rovnaké vzájomné interakcie, reakcie radosti, jeden nápad rozbehol nový. bolo to nádherné

Január sa točí 

Január sa naozaj točil a  všetkým deťom sa nesmierne to točenie páčilo. Rotácia kruhu, centrovanie, fyzikálne úkazy to všetko pútalo pozornosť, záujem a sledovanie spojilo všetky deti, u každého sa prejavila snaha vyskúšať si túto aktivitu. Predovšetkým vznikla nádherná mozaika obrázkov detských mandál. Podpora imaginácie bola veľmi dôležitá u detí s autizmom, pretože je to jedna z poškodených triád.

 

Vianoční hrnčiari 

Deti experimentovali, otláčali, vaľkovali hlinu. Používali sme aj veci dennej potreby. Deti s autizmom prekonávali bariéry, kým dovolili druhému dieťaťu zanechať pečať. Tam kde to bolo pre dieťa s autizmom kritické sa zdravé deti učili, že sú veci, ktoré deťom s autizmom netreba robiť narokom, pretože neporozumejú vždy humoru, myšlienke, ochote.

Jesenné  mandaly

V prvej časti projektu vďaka Nadácii Pontis sa všetky deti zúčastnili terapií a spájajúcej aktivity, kde mohli rozmanitými farbami a predmetmi tvoriť dokonalé farbené kruhy vďaka točiacemu sa hrnčiarskému kruhu, na ktorý sme upevňovali výkresy. V spoločných rozhovoroch sme sa rozprávali o priateľstve a ako by sme krásne farebné dokonalé kruhy premeniť na dar. Zhodli sme sa, že by z nich boli krásne magnetky. Deti si ich navzájom darovali. Deti s autizmom aj bez autizmu: Bolo to krásne gesto.

Aktivitu finančne podporila nadácia Pontis.

Nadácia Pontis projekt 2020

 
Od novembra 2019 do mája 2020 u nás prebieha projekt, ktorí finančne podporila nadácia Pontis. S autizmom aj zdravé deti bežia k sebe opreteky. Naše deti sa stretávajú s deťmi, ktoré nemajú autizmus. Inklúziu nenechávame slovom, ale naplno sme ju začali s našimi zlatými deťmi rozvíjať. Tešíme sa, že sa stráca bariéra, ktorú tvoril strach, neistota, ale aj nevedomosť. Do projektu sa zapojila aj jedna trieda v štandartnej základnej škole na ulici Šmeralová. Deti s autizmom navštevujú centrum a pokračujú v terapiách hlinou, maľbou, hrou, experimentovaním v individulánej forme. Avšak do tejto individuality vstupujú nenásilne aj deti bez autizmu, umleci, artisti, no aj ich vekovo rovnakí kamaráti, či rodina. Umenie tak vytvára most, v ktorom sa navzájom, formou tvorby, všeci stretávame a tým, že vymýšľame, sme všetci na jednej lodi a rozumieme si.

Fotogaléria: Nadácia Pontis projekt 2020