reflexívne terapie a supervízia

MARIAH - reflexívne terapie pre klientov s autizmom

korešpondenčná:
Levočská 97
08001
Prešov
t.č 0911160879
sídlo: ZŠ Šmeralová 25, Prešov, 08001
tvorimespolu@gmail.com.Fb:MARIAH-reflexívneterapiepreklientovsautizmom

Aktivity, publikácie, odborné prednášky

Na prelome rokov 2019/2020 sa uskutočnil u nás pekný projekt. Jeho cieľom bolo a stále je spájať populáciu detí s autizmom s deťmi, ktoré touto poruchou netrpia. Predovšetkým sme zaznamenali veľmi pozitívne ukazovatele. Umenie dokázalo premostiť bariéry. Deti sa bez zábran spoločne zúčastňovali...

Podpora mesta Prešov

04.10.2019 12:51
Ďakujeme mestu Prešov za podporený projekt "Aby mali život a aby ho mali hojnejšie". Aj vďaka nemu môže naše centrum pre deti s autizmom fungovať a existovať ďalej.  Ďakujeme!!!
Veľké poďakovanie patrí nadácii VÚB, nadácii Tatra Banka a nadačnému fondu mesta Prešov. Vďaka týmto nadáciám prebehli v Prešove od mája 2018 projekty ako Autisti a rómske deti točia s hlinou opreteky, Povieme to obrazmi, či Aj keď sú to iné deti točia s hlinou opreteky. Všetky projekty podporili...

Schválené projekty

13.06.2018 14:28
v mesiacoch júl až december  2018 naše občianske združenie poskytuje odbornú arteterapiu pre deti s autizmom a rómske deti navštevujúce pravidelne šk.zariadenia. ODBORNÁ INTENZÍVNA ARTETERAPIA u nás ponúka aj terapiu s hlinou na kruhu a maľovanie na plátno  - nadácia VÚB nás podporila...
Dňa 16.3.2018 sa uskutoční v meste Prešov, v priestoroch Šarišskej galérie seminár REFLEXÍVNE UMELCKÉ TERAPIE NA SLOVENSKU A VÝZNAM ICH SUPERVÍZIE. Všetky informácie, vrátane kontaktov a elektronického prihlasovacieho formulára nájdete na úvodne stránke tohto webu, alebo aj v kolonke SEMINÁR. V...
Dňa 8.3.2018 sme si pripomenuli deň arteterapie na Slovensku. Spolu s mestami, ako Bratislava, Košice, Banská Bystrica, Ondava, Hlohovec sme sa spojili a pod záštitou Asociácie slovenských arteterapeutov sme v ten deň vytvorili akciu, pošli otlačok palca a vyhrávaš 35 Eurový poukaz na odborný...
Zadajte si do vyhľadávača našu adresu a dozviete sa viac. https://www.youtube.com/watch?v=x8EgAEfpXsk&feature=youtu.be  

www.julialeto.com

14.02.2017 00:12
Ďakujeme za nevšednú skúsenosť s touto nadanou mladou autistickou dievčinou. Naša arteterapeutka s ňou pripravila naozaj obdivuhodné diela. Neskôr ich rada predniesla ako kurátorka výstav Júlie Letovej v Medzilaborciach, Bardejove a Prešove. viac www.julialeto.com Zbierka obrazov sa použila na...

Čítajte novinky

14.08.2011 21:30
Prešítajte si naše novinky, dozviete sa aký projekt spúšťame od septembra.
1 | 2 >>

17.6.2011 SA SPOJILI ZDRAVOTNÍCI A ŠPECIÁLNY PEDAGÓGOVIA

18.06.2011 14:53

POĎAKOVANIE

 Vážená kolegyňa, kolega

Občianske združenia Výchova zdravej rodiny a Súkromná základná škola s materskou školou pre žiakov s autizmom v Prešove, zorganizovalo dňa 17. 6.2011

I. Celoslovenskú konferenciu pracovníkov v sociálno - ošetrovateľskej starostlivosti a špeciálnej pedagogike

Cieľom konferencie bolo poskytnúť predovšetkým odborné a praktické návrhy pre prax s rozvinutím odbornej diskusie ku kľúčovej téme prevencia.

Ďakujeme všetkým účastníkom za pozornosť, akou poctili prednášky, za ich profesionálny prístup v organizácii, ďakujeme za inovatívne myšlienky, ktoré pomohli posunúť takmer 400 účastníkov konferencie len vpred v profesionálnej oblasti.

Nesmierne oceňujeme snahu prednášajúcich. Každý z Vás preukázal maximálnu profesionalitu a ľudskosť vo svojom obore. Pevne veríme, že správa z tejto konferencie sa dostane na patričné miesta, aby ukázala Slovenskej politickej scéne, že oblasť zdravotníctva a špeciálneho školstva neostáva v pasívnej nečinnosti a že si zaslúži adekvátne ohodnotenie a podporu a to po každej stránke.Ako kreditnej, tak i finančnej a v podobe materiálneho zabezpečenia pre našich klientov.

Svedčia o tom pozitívne ohlasy nielen od nás, ako od organizátorov, ale hlavne od vás, milí účastníci.

Nech vás toto kladné pozitívum a obohatie povzbudzuje do ďalšej práce za ktorú sú nesmierne vďační najmä ľudia z ohrozených, rizikových a sociálne slabších skupín.

So srdečným pozdravom

celý organizačný výbor v zastúpení..

 

Dipl. zs Anny Kolivoškovej a Mgr. Evy Turákovej                                                                                                                           

 

www.francesco-1.webnode.sk      

konferencia.presov@gmail.com

konferencia.autisti@gmail.com