reflexívne terapie a supervízia

MARIAH - reflexívne terapie pre klientov s autizmom

korešpondenčná:
Levočská 97
08001
Prešov
t.č 0911160879
sídlo: ZŠ Šmeralová 25, Prešov, 08001
tvorimespolu@gmail.com.Fb:MARIAH-reflexívneterapiepreklientovsautizmom

Aktivity, publikácie, odborné prednášky

prezentacia_Roman Meszaros_3lobit_Presov_konferencia-1.pptx (148,3 kB) F84 Prezentacia _ Konferencia Presov.pptx (164,2 kB) Rodič 1.docx (21,7 kB) Rodič 2.docx (15,2 kB) farkasova_porad_potreby-1.ppt (243,5 kB) Farkasova_porad_potreby-1.doc (60,5 kB)    

Publikácie

04.12.2010 17:12
V roku 2009 sme prvý krát publikovali detskú rozprávkovú knihu pod názvom Cingi lingi od Aninky (https://www.vecernik.po.sk/obsah/obrazky/2009_12_22_10V.pdf ). Vydavateľ nám, i napriek počiatočným rozpakom nad malým počtom výtlačkov,  dal a ponúkol šancu. Obsah  ho upútal...

Divadielko A plus Z

04.12.2010 17:10
 Divadielko Anka a Zuzka vzniklo v roku 2005, ako ďalšia aktivita OZ Familis-výchova zdravej rodiny. Arteterapeutka Anka Vašková a Mgr. Zuzka Chromá vytvorili garderóbu kostýmov, bábok a paravánov a vlastné námety poučných a milých rozprávok  nenechali detských...
<< 1 | 2

TRI PROJEKTY PRE DETI S AUTIZMOM A INÝCH RIZIKOVÝCH SKUPÍN

05.01.2019 21:15

Veľké poďakovanie patrí nadácii VÚB, nadácii Tatra Banka a nadačnému fondu mesta Prešov. Vďaka týmto nadáciám prebehli v Prešove od mája 2018 projekty ako Autisti a rómske deti točia s hlinou opreteky, Povieme to obrazmi, či Aj keď sú to iné deti točia s hlinou opreteky.

Všetky projekty podporili materiálovo vznik ARTterapeutického centra Mariah v Prešove, kde sa poskytuje odborná arteterapia s prvkami muzikoterpie, dramatoterapie, terapie so zvieratkom a terapie s hlinou na hrnčiarskom kruhu.

Tieto terapie sa poskytujú predovšetkým deťom s autizmom, ďalej deťom so zdravotným znevýhodnením a rómskym deťom.

Obsahujú aktivity s farbami, s hlinou, na hrnčiarskom kruhu, pri hudobných nástrojoch, maliarskom stojane. Miestnosť je vybavená účelovo a po dôkladnom zvážení odborníkov, aby čo najviac ´vyhovovala hlavne špecifickej poruche Autizmus, rsp. deťom s touto poruchou. dbáme na terapeutický, oddychovo relaxačný prístup, ale aj na intenzívnu interakciu.

Najvhodnejšou odporúčanou terapiou je 90 minútová. Počas nej má možnosť dieťatko sa adaptovať, zvyknúť si na priestor, prípadne ukryť sa do skrýše, ktoré centrum poskytuje a pomaly sa vyrovnávať so zmenenou situáciou a priestorom. Usilujeme sa nenásilnou formou zblížiť sa, nadviazať očný kontakt, vybudovať v dieťati pocit, že sa nemusí báť. Niekedy to trvá aj viac sedení. 

Nasleduje možnosť vlastného výberu terapie, preferujeme prístup, v ktorom sa samé dieťa rozhodne. Avšak dodržiavame aj motivačné podnety.

Čo sledujeme?

Nielen nevšedné výrobky, zaujímavé svojou výpoveďou, to čo dieťatko s autizmom prežíva, vníma, skúma.

Našou prioritou je, aby tieto reflexívne terapie, ale najmä arteterapia pomohla deťom s autizmom lepšie sa zorientovať v bežnom živote, pochopiť svet navôkol, odstraňovať tenzie, úzkosti, stereotypie a podobne. Ten istý cieľ sledujeme aj v ostatných rizikových skupinách.

 

Artterapeutické centrum Mariah je centrum, ktoré je veľmi potrebné, vzniklo z naliehavej situácie rodičov detí s autizmom, naďalej však potrebuje silnú finančnú podporu, úspešnosť v písaní a podávaní projektov, zlepšiť marketing, ako aj obsadenosť dobrovoľníkmi.

V roku 2019 sa pokúsime získať hrnčiarskú pec, ďalej našou prioritou bude aj bábkové divadlo, ktoré by sme radi našim klientom ponúkli a zapojiť sa do projektov, ktoré pomôžu v osvete našej práce...vydanie hudobného CD pre deti s autizmom, arteterapeutické pomôcky a podobne.