reflexívne terapie a supervízia

MARIAH - reflexívne terapie pre klientov s autizmom

korešpondenčná:
Levočská 97
08001
Prešov
t.č 0911160879
sídlo: ZŠ Šmeralová 25, Prešov, 08001
tvorimespolu@gmail.com.Fb:MARIAH-reflexívneterapiepreklientovsautizmom

V školskom roku 2019/2020 sme opäť otvorili  MARIAH - centrum reflexívnych terapií pre  pre deti a klientov s autizmomv Prešove. Novinkou a pozitívnou správou je, že naša pani primátorka Ing. Andrea Turčanová nám schválila prenájom za symbolické euro, za čo sme dlhodobo bojovali. Ďakujeme tiež mestu Prešov za schválený projekt " Aby mali život a aby ho mali hojnejšie" sumou 1050 Eur, Tieto peniažky sme použili na ďalšie fungovanie centra.

V tomto školskom roku máme prihlásených zatiaľ 19 klientov z toho nám pribudol aj jeden dospelý klient s autizmom.

Do nášho tímu sme prijali terapeutku Mirku, aj jej leží na srdci rozvoj takýchto centier pre deti a ľudí s autizmom. Chceme v tomto roku podať žiadosť o zaradenie nášho centra do sociálneho systému.

Prvotným a najdôležitejším článkom sú pre nás stále deti a klienti. Do centra nám majú pribudnúť zvieratká, ako korytnačka a rybky. Chceme ho obohatiť o rozmanité textílie. Jednoducho k aktivitám na hudobných nástrojoch, na hrnčiarskom kruhu, maľovaní na plátne, na stojane, pribudú iné zaujímavé experimentácie, ktoré si deti budú môcť vyskúšať.

JEDNODŇOVÝ KURZ ENKAUSTIKY


LEKTORKA: Zuzana Medzay - výtvarníčka, arteterapeutka, známe celoslovensky i v zahraničí.

ČO BUDEME ROBIŤ ?
Budete tvoriť pod jej vedením. Každý si bude môcť vytvoriť krásny a zaujímavý obraz starou pôvodnou enkaustikou na drevo. Rozmer obrazu na ktorý budete tvoriť je 60 x 40 cm. Budeme pracovať prírodnými voskami a živicami, pigmentami, teplými voskami aj studenou kvalitnou technikou RaF, ukáže vám prekrásnu silu ohňa a šelaku pri tejto krásnej tvorbe a odídete určite s obrazom, o ktorom by ste neverili, že take niečo by ste niekedy dokázali vytvoriť. Môžete sa inšpirovať na www.zuzanamedzay.com

Vážni záujemcovia: Je potrebné sa prihlásiť e-mailom prípadne telefonicky a po prihlásení uhradiť najneskôr v deň splatnosti faktúru, ktorú Vám pošleme. Ak sa odhlásite 48 hodín pred kurzom, nie je možné vrátiť už peniaze ak nenájdeme urýchlene náhradného človeka s chuťou tvoriť.
Tieto kurzy zároveň ponúkame aj pre vami vytvorené skupiny a vzájomne dohodnuté termíny aj cez týždeň. Maximálny počet prihlásených je 5 ľudí na kurze kvôli môjmu kvalitnému sprievodu.

CENA KURZU - 99,00 EUR ( v cene je  zahrnutý lektor, materiál, kvalitný a drahý, občerstvenie, káva, čaj, voda ako aj osvedčenie o absolvovaní, no predovšetkým si domov odnesiete vzácny obraz)
 

POZVÁNKA ENKAUSTIKA - hosť ZUZANA MEDZAY

Fotogaléria: podporili a pomohli nám

Milí priatelia v roku 2018 nás podporili nádiacie týmito sumami.

Projekt s názvom „Aj keď sú to iné deti, točia s hlinou o preteky“ podporilo Mesto Prešov sumou 1033 EUR.

Projekt s názvom „Povieme to obrazmi“ podporila nadácia Tatra banka sumou 585 eur

Projekt s názvom " Autisti a rómske deti točia s hlinou opreteky" podporila nadácia VÚB sumou 1495 Eur

Odborným garantom pre rok 2019 je Mgr. Monika Piliarová, zriaďovateľka Centra duševného zdravia Facilitas, Košice. Ďakujeme jej, že sa nás nezištne ujala a poskytuje nám odborné poradenstvo.

Dňa 16.3.2018, v Prešove v Šarišskej galérii sa uskutoční seminár REFLEXÍVNE UMELECKÉ TERAPIE NA SLOVENSKU A VÝZNAM ICH SUPERVÍZIE. 

Seminár organizuje Výchova zdravej rodiny o.z., ARTEateliér, Prešov v spolupráci s organizáciami, ktoré sú uvedené na pozývacom plagáte na úvodnej stránke tohto webu.

Všetky informácie získate na tejto webovej stránke, ale aj na t.č: 0911160879, či na maily anka.rozpravky@gmail.com

Ďakujeme Terra therapeutica, vzdelávaciemu inštitútu v arteterapii, FACILITAS, centrum duševného zdravie, Encaustic by Zuzana Medzay, Svetielko n.o., Svetlomodrý svet, o.z, Šarišská galéria, Prešov, Muzikoterpaia by Gabrila Timková, pani poslankyni Lucii Kleinovej, Monike Smolákovej, Julke Kolivoškovej v neposlednom rade vydaveteľstvu PORTÁL, a ďalším, ktorí sa spolupodieľajú na príprave. Srdečná vďaka.

 

Úzka spolupráca so vzdelávacím inštitútom Terra therapeutica, s pani profesorkou, akademickou sochárkou a doktorkou Jaroslavou Fabrici Šickovou

akcia workshopy a umenie

15.01.2018 03:24

 

 

           

 

Informácie o nás

Občianské združenie výchova zdravej rodiny sa teší, že ste navštívili jeho stránky. Našou oblasťou je rodina, umenie a zdravotníctvo. V posledných rokoch sa špecializujeme na arteterapiu v rodinách s deťmi a v rizikových skupinách. Spolupracujeme so Sociálnym Prešovom, detským domovom na Sabinovskej ulici v Prešove, s materskými školami a tiež pracujeme v teréne. Všetci členovia sa podieľajú akýmkoľvek spôsobom na udržaní a prosperovaní.


Ponúka arteterapiu ako výtvarnú a  hudobno - dramatickú tvorbu pre deti predškolského a mladšieho školského veku.

Úzka spolupráca s tímom www.julialeto.com

Vytvára nové projekty a podporuje mladých ľudí v tvorivej činnosti

Pomáha rodinám, starým ľuďom,  matkám a rodinám s ťažko chorým členom.

https://julialeto.com/sk/galeria-obrazov/

podporuje vzdelanie v oblasti terapií a snaží sa spolupracovať s viacerými inštitútmi, centrami, občianskými združeniami a neziskovkami.

 

 

 

 

 

 

Aktivity, publikácie, odborné prednášky

Publikácie

04.12.2010 17:12
V roku 2009 sme prvý krát publikovali detskú rozprávkovú knihu pod názvom Cingi lingi od Aninky (https://www.vecernik.po.sk/obsah/obrazky/2009_12_22_10V.pdf ). Vydavateľ nám, i napriek počiatočným rozpakom nad malým počtom výtlačkov,  dal a ponúkol šancu. Obsah  ho upútal...

Divadielko A plus Z

04.12.2010 17:10
 Divadielko Anka a Zuzka vzniklo v roku 2005, ako ďalšia aktivita OZ Familis-výchova zdravej rodiny. Arteterapeutka Anka Vašková a Mgr. Zuzka Chromá vytvorili garderóbu kostýmov, bábok a paravánov a vlastné námety poučných a milých rozprávok  nenechali detských...
<< 1 | 2