reflexívne terapie a supervízia

MARIAH - reflexívne terapie pre klientov s autizmom

korešpondenčná:
Levočská 97
08001
Prešov
t.č 0911160879
sídlo: ZŠ Šmeralová 25, Prešov, 08001
tvorimespolu@gmail.com.Fb:MARIAH-reflexívneterapiepreklientovsautizmom

V školskom roku 2019/2020 sme opäť otvorili  MARIAH - centrum reflexívnych terapií pre  pre deti a klientov s autizmomv Prešove. Novinkou a pozitívnou správou je, že naša pani primátorka Ing. Andrea Turčanová nám schválila prenájom za symbolické euro, za čo sme dlhodobo bojovali. Ďakujeme tiež mestu Prešov za schválený projekt " Aby mali život a aby ho mali hojnejšie" sumou 1050 Eur, Tieto peniažky sme použili na ďalšie fungovanie centra.

V tomto školskom roku máme prihlásených zatiaľ 19 klientov z toho nám pribudol aj jeden dospelý klient s autizmom.

Do nášho tímu sme prijali terapeutku Mirku, aj jej leží na srdci rozvoj takýchto centier pre deti a ľudí s autizmom. Chceme v tomto roku podať žiadosť o zaradenie nášho centra do sociálneho systému.

Prvotným a najdôležitejším článkom sú pre nás stále deti a klienti. Do centra nám majú pribudnúť zvieratká, ako korytnačka a rybky. Chceme ho obohatiť o rozmanité textílie. Jednoducho k aktivitám na hudobných nástrojoch, na hrnčiarskom kruhu, maľovaní na plátne, na stojane, pribudú iné zaujímavé experimentácie, ktoré si deti budú môcť vyskúšať.

JEDNODŇOVÝ KURZ ENKAUSTIKY


LEKTORKA: Zuzana Medzay - výtvarníčka, arteterapeutka, známe celoslovensky i v zahraničí.

ČO BUDEME ROBIŤ ?
Budete tvoriť pod jej vedením. Každý si bude môcť vytvoriť krásny a zaujímavý obraz starou pôvodnou enkaustikou na drevo. Rozmer obrazu na ktorý budete tvoriť je 60 x 40 cm. Budeme pracovať prírodnými voskami a živicami, pigmentami, teplými voskami aj studenou kvalitnou technikou RaF, ukáže vám prekrásnu silu ohňa a šelaku pri tejto krásnej tvorbe a odídete určite s obrazom, o ktorom by ste neverili, že take niečo by ste niekedy dokázali vytvoriť. Môžete sa inšpirovať na www.zuzanamedzay.com

Vážni záujemcovia: Je potrebné sa prihlásiť e-mailom prípadne telefonicky a po prihlásení uhradiť najneskôr v deň splatnosti faktúru, ktorú Vám pošleme. Ak sa odhlásite 48 hodín pred kurzom, nie je možné vrátiť už peniaze ak nenájdeme urýchlene náhradného človeka s chuťou tvoriť.
Tieto kurzy zároveň ponúkame aj pre vami vytvorené skupiny a vzájomne dohodnuté termíny aj cez týždeň. Maximálny počet prihlásených je 5 ľudí na kurze kvôli môjmu kvalitnému sprievodu.

CENA KURZU - 99,00 EUR ( v cene je  zahrnutý lektor, materiál, kvalitný a drahý, občerstvenie, káva, čaj, voda ako aj osvedčenie o absolvovaní, no predovšetkým si domov odnesiete vzácny obraz)
 

POZVÁNKA ENKAUSTIKA - hosť ZUZANA MEDZAY

Fotogaléria: podporili a pomohli nám

Milí priatelia v roku 2018 nás podporili nádiacie týmito sumami.

Projekt s názvom „Aj keď sú to iné deti, točia s hlinou o preteky“ podporilo Mesto Prešov sumou 1033 EUR.

Projekt s názvom „Povieme to obrazmi“ podporila nadácia Tatra banka sumou 585 eur

Projekt s názvom " Autisti a rómske deti točia s hlinou opreteky" podporila nadácia VÚB sumou 1495 Eur

Odborným garantom pre rok 2019 je Mgr. Monika Piliarová, zriaďovateľka Centra duševného zdravia Facilitas, Košice. Ďakujeme jej, že sa nás nezištne ujala a poskytuje nám odborné poradenstvo.

Dňa 16.3.2018, v Prešove v Šarišskej galérii sa uskutoční seminár REFLEXÍVNE UMELECKÉ TERAPIE NA SLOVENSKU A VÝZNAM ICH SUPERVÍZIE. 

Seminár organizuje Výchova zdravej rodiny o.z., ARTEateliér, Prešov v spolupráci s organizáciami, ktoré sú uvedené na pozývacom plagáte na úvodnej stránke tohto webu.

Všetky informácie získate na tejto webovej stránke, ale aj na t.č: 0911160879, či na maily anka.rozpravky@gmail.com

Ďakujeme Terra therapeutica, vzdelávaciemu inštitútu v arteterapii, FACILITAS, centrum duševného zdravie, Encaustic by Zuzana Medzay, Svetielko n.o., Svetlomodrý svet, o.z, Šarišská galéria, Prešov, Muzikoterpaia by Gabrila Timková, pani poslankyni Lucii Kleinovej, Monike Smolákovej, Julke Kolivoškovej v neposlednom rade vydaveteľstvu PORTÁL, a ďalším, ktorí sa spolupodieľajú na príprave. Srdečná vďaka.

 

Úzka spolupráca so vzdelávacím inštitútom Terra therapeutica, s pani profesorkou, akademickou sochárkou a doktorkou Jaroslavou Fabrici Šickovou

akcia workshopy a umenie

15.01.2018 03:24

 

 

           

 

Informácie o nás

Občianské združenie výchova zdravej rodiny sa teší, že ste navštívili jeho stránky. Našou oblasťou je rodina, umenie a zdravotníctvo. V posledných rokoch sa špecializujeme na arteterapiu v rodinách s deťmi a v rizikových skupinách. Spolupracujeme so Sociálnym Prešovom, detským domovom na Sabinovskej ulici v Prešove, s materskými školami a tiež pracujeme v teréne. Všetci členovia sa podieľajú akýmkoľvek spôsobom na udržaní a prosperovaní.


Ponúka arteterapiu ako výtvarnú a  hudobno - dramatickú tvorbu pre deti predškolského a mladšieho školského veku.

Úzka spolupráca s tímom www.julialeto.com

Vytvára nové projekty a podporuje mladých ľudí v tvorivej činnosti

Pomáha rodinám, starým ľuďom,  matkám a rodinám s ťažko chorým členom.

https://julialeto.com/sk/galeria-obrazov/

podporuje vzdelanie v oblasti terapií a snaží sa spolupracovať s viacerými inštitútmi, centrami, občianskými združeniami a neziskovkami.

 

 

 

 

 

 

Aktivity, publikácie, odborné prednášky

Na prelome rokov 2019/2020 sa uskutočnil u nás pekný projekt. Jeho cieľom bolo a stále je spájať populáciu detí s autizmom s deťmi, ktoré touto poruchou netrpia. Predovšetkým sme zaznamenali veľmi pozitívne ukazovatele. Umenie dokázalo premostiť bariéry. Deti sa bez zábran spoločne zúčastňovali...

Podpora mesta Prešov

04.10.2019 12:51
Ďakujeme mestu Prešov za podporený projekt "Aby mali život a aby ho mali hojnejšie". Aj vďaka nemu môže naše centrum pre deti s autizmom fungovať a existovať ďalej.  Ďakujeme!!!
Veľké poďakovanie patrí nadácii VÚB, nadácii Tatra Banka a nadačnému fondu mesta Prešov. Vďaka týmto nadáciám prebehli v Prešove od mája 2018 projekty ako Autisti a rómske deti točia s hlinou opreteky, Povieme to obrazmi, či Aj keď sú to iné deti točia s hlinou opreteky. Všetky projekty podporili...

Schválené projekty

13.06.2018 14:28
v mesiacoch júl až december  2018 naše občianske združenie poskytuje odbornú arteterapiu pre deti s autizmom a rómske deti navštevujúce pravidelne šk.zariadenia. ODBORNÁ INTENZÍVNA ARTETERAPIA u nás ponúka aj terapiu s hlinou na kruhu a maľovanie na plátno  - nadácia VÚB nás podporila...
Dňa 16.3.2018 sa uskutoční v meste Prešov, v priestoroch Šarišskej galérie seminár REFLEXÍVNE UMELCKÉ TERAPIE NA SLOVENSKU A VÝZNAM ICH SUPERVÍZIE. Všetky informácie, vrátane kontaktov a elektronického prihlasovacieho formulára nájdete na úvodne stránke tohto webu, alebo aj v kolonke SEMINÁR. V...
Dňa 8.3.2018 sme si pripomenuli deň arteterapie na Slovensku. Spolu s mestami, ako Bratislava, Košice, Banská Bystrica, Ondava, Hlohovec sme sa spojili a pod záštitou Asociácie slovenských arteterapeutov sme v ten deň vytvorili akciu, pošli otlačok palca a vyhrávaš 35 Eurový poukaz na odborný...
Zadajte si do vyhľadávača našu adresu a dozviete sa viac. https://www.youtube.com/watch?v=x8EgAEfpXsk&feature=youtu.be  

www.julialeto.com

14.02.2017 00:12
Ďakujeme za nevšednú skúsenosť s touto nadanou mladou autistickou dievčinou. Naša arteterapeutka s ňou pripravila naozaj obdivuhodné diela. Neskôr ich rada predniesla ako kurátorka výstav Júlie Letovej v Medzilaborciach, Bardejove a Prešove. viac www.julialeto.com Zbierka obrazov sa použila na...

Čítajte novinky

14.08.2011 21:30
Prešítajte si naše novinky, dozviete sa aký projekt spúšťame od septembra.
1 | 2 >>