reflexívne terapie a supervízia

MARIAH - reflexívne terapie pre klientov s autizmom

korešpondenčná:
Levočská 97
08001
Prešov
t.č 0911160879
sídlo: ZŠ Šmeralová 25, Prešov, 08001
tvorimespolu@gmail.com.Fb:MARIAH-reflexívneterapiepreklientovsautizmom

Aktivity, publikácie, odborné prednášky

Na prelome rokov 2019/2020 sa uskutočnil u nás pekný projekt. Jeho cieľom bolo a stále je spájať populáciu detí s autizmom s deťmi, ktoré touto poruchou netrpia. Predovšetkým sme zaznamenali veľmi pozitívne ukazovatele. Umenie dokázalo premostiť bariéry. Deti sa bez zábran spoločne zúčastňovali...

Podpora mesta Prešov

04.10.2019 12:51
Ďakujeme mestu Prešov za podporený projekt "Aby mali život a aby ho mali hojnejšie". Aj vďaka nemu môže naše centrum pre deti s autizmom fungovať a existovať ďalej.  Ďakujeme!!!
Veľké poďakovanie patrí nadácii VÚB, nadácii Tatra Banka a nadačnému fondu mesta Prešov. Vďaka týmto nadáciám prebehli v Prešove od mája 2018 projekty ako Autisti a rómske deti točia s hlinou opreteky, Povieme to obrazmi, či Aj keď sú to iné deti točia s hlinou opreteky. Všetky projekty podporili...

Schválené projekty

13.06.2018 14:28
v mesiacoch júl až december  2018 naše občianske združenie poskytuje odbornú arteterapiu pre deti s autizmom a rómske deti navštevujúce pravidelne šk.zariadenia. ODBORNÁ INTENZÍVNA ARTETERAPIA u nás ponúka aj terapiu s hlinou na kruhu a maľovanie na plátno  - nadácia VÚB nás podporila...
Dňa 16.3.2018 sa uskutoční v meste Prešov, v priestoroch Šarišskej galérie seminár REFLEXÍVNE UMELCKÉ TERAPIE NA SLOVENSKU A VÝZNAM ICH SUPERVÍZIE. Všetky informácie, vrátane kontaktov a elektronického prihlasovacieho formulára nájdete na úvodne stránke tohto webu, alebo aj v kolonke SEMINÁR. V...
Dňa 8.3.2018 sme si pripomenuli deň arteterapie na Slovensku. Spolu s mestami, ako Bratislava, Košice, Banská Bystrica, Ondava, Hlohovec sme sa spojili a pod záštitou Asociácie slovenských arteterapeutov sme v ten deň vytvorili akciu, pošli otlačok palca a vyhrávaš 35 Eurový poukaz na odborný...
Zadajte si do vyhľadávača našu adresu a dozviete sa viac. https://www.youtube.com/watch?v=x8EgAEfpXsk&feature=youtu.be  

www.julialeto.com

14.02.2017 00:12
Ďakujeme za nevšednú skúsenosť s touto nadanou mladou autistickou dievčinou. Naša arteterapeutka s ňou pripravila naozaj obdivuhodné diela. Neskôr ich rada predniesla ako kurátorka výstav Júlie Letovej v Medzilaborciach, Bardejove a Prešove. viac www.julialeto.com Zbierka obrazov sa použila na...

Čítajte novinky

14.08.2011 21:30
Prešítajte si naše novinky, dozviete sa aký projekt spúšťame od septembra.
1 | 2 >>

TRI PROJEKTY PRE DETI S AUTIZMOM A INÝCH RIZIKOVÝCH SKUPÍN

05.01.2019 21:15

Veľké poďakovanie patrí nadácii VÚB, nadácii Tatra Banka a nadačnému fondu mesta Prešov. Vďaka týmto nadáciám prebehli v Prešove od mája 2018 projekty ako Autisti a rómske deti točia s hlinou opreteky, Povieme to obrazmi, či Aj keď sú to iné deti točia s hlinou opreteky.

Všetky projekty podporili materiálovo vznik ARTterapeutického centra Mariah v Prešove, kde sa poskytuje odborná arteterapia s prvkami muzikoterpie, dramatoterapie, terapie so zvieratkom a terapie s hlinou na hrnčiarskom kruhu.

Tieto terapie sa poskytujú predovšetkým deťom s autizmom, ďalej deťom so zdravotným znevýhodnením a rómskym deťom.

Obsahujú aktivity s farbami, s hlinou, na hrnčiarskom kruhu, pri hudobných nástrojoch, maliarskom stojane. Miestnosť je vybavená účelovo a po dôkladnom zvážení odborníkov, aby čo najviac ´vyhovovala hlavne špecifickej poruche Autizmus, rsp. deťom s touto poruchou. dbáme na terapeutický, oddychovo relaxačný prístup, ale aj na intenzívnu interakciu.

Najvhodnejšou odporúčanou terapiou je 90 minútová. Počas nej má možnosť dieťatko sa adaptovať, zvyknúť si na priestor, prípadne ukryť sa do skrýše, ktoré centrum poskytuje a pomaly sa vyrovnávať so zmenenou situáciou a priestorom. Usilujeme sa nenásilnou formou zblížiť sa, nadviazať očný kontakt, vybudovať v dieťati pocit, že sa nemusí báť. Niekedy to trvá aj viac sedení. 

Nasleduje možnosť vlastného výberu terapie, preferujeme prístup, v ktorom sa samé dieťa rozhodne. Avšak dodržiavame aj motivačné podnety.

Čo sledujeme?

Nielen nevšedné výrobky, zaujímavé svojou výpoveďou, to čo dieťatko s autizmom prežíva, vníma, skúma.

Našou prioritou je, aby tieto reflexívne terapie, ale najmä arteterapia pomohla deťom s autizmom lepšie sa zorientovať v bežnom živote, pochopiť svet navôkol, odstraňovať tenzie, úzkosti, stereotypie a podobne. Ten istý cieľ sledujeme aj v ostatných rizikových skupinách.

 

Artterapeutické centrum Mariah je centrum, ktoré je veľmi potrebné, vzniklo z naliehavej situácie rodičov detí s autizmom, naďalej však potrebuje silnú finančnú podporu, úspešnosť v písaní a podávaní projektov, zlepšiť marketing, ako aj obsadenosť dobrovoľníkmi.

V roku 2019 sa pokúsime získať hrnčiarskú pec, ďalej našou prioritou bude aj bábkové divadlo, ktoré by sme radi našim klientom ponúkli a zapojiť sa do projektov, ktoré pomôžu v osvete našej práce...vydanie hudobného CD pre deti s autizmom, arteterapeutické pomôcky a podobne.