reflexívne terapie a supervízia

Arteterapeutické centrum Mariah

korešpondenčná:
Levočská 97
08001
Prešov
0911160879
anka.rozpravky@gmail.com, tvorimespolu@gmail.com, Fb: Arteterapia pre všetkých

Fotogaléria: Úvodná stránka

V školskom roku 2018/ 2019 navštevovalo Arteterapeutické centrum Mariah pre deti s autizmom 13 pravidelne chodiacich klientov vo veku od 4 -16 rokov. Počas terapií, ktoré trvali 60 až 90 minút, naše deti s autizmom mali možnosť využívať prvky relaxačnej, muzikoterapeutickej a hrovej terapie. K dispozíci následne za sebou boli hudobné nástroje a muzikoterapeutická zóna, hrnčiarský kruh, hlina a maľovanie naveľkej ploche rozličnými technikami.

Tento proces bol usporiadaný do rotácie, to znamená, že v prirodzenom kolobehu sa prestriedávali aktivity, tak aby sa dieťa nezaťažilo a neunavilo. 

Predovšetkým sme rešpektovali individualitu každého dieťaťa s prihliadaním na rozmanitosť autizmu a sekundárnymi ochoreniami.

 Z terapeutických príjemných procesov vznikali obrazy, obázky, fotografie, videá, hrnčiarské dielka, boli sme pozvaní zúčastniť sa vianočných trhov mesta Prešov, pripravili sme akciu Deň arteterapie na Slovensku na Floriánovej ulici v spolupráci s Caraffovou väznicou, PKO a občianským združením Podaj ďalej.

Naše deti oslávili aj krásneho Mikuláša vďaka Podajku, a dňa 18.6.2019 sa vďaka prezenčným darčekom od mesta Prešov uskutoční slávnostné odovzdávanie diplomov a ocenení pre deti s autizmom z Centra Mariah.

V spolupráci s mestom Prešov sme zabezpečili miestnosť hrnčiarským kruhom, vďaka dotáciám, a tiež vďaka grantu od VÚB nadácie a nadácie Tatra banka sme mohli kúpiť výtvarné pomôcky.

Centrum Mariah, arteterapia pre deti s autizmom existuje len vďaka dobrým ľuďom, rodičom a deťom a svojou aktivitou chce dopĺňať pestrý obraz mesta Prešov.

Cieľom všetkých nás je nové školské zariadenie s terapiami pre deti s autizmom.

DNES Hrnčiarske leto ešte prebieha na sidl II a to len s hlinou, pretože točňa nám prišla dvakrát krivá od dodávateľa. V utorok 31.7.2018 sme v šarišskej galérii na to tata...:) ĎAKUJEME ZA VAŠU PRIAZEŇ, robíme všetko preto, aby sme odstránili nedostatky.

INFORMÁCIE K PLAGÁTIKU. OD 23.7.2018 do 24.9.2018 v šarišskej galérii v Prešove na HLavnej 51, Prešov bude prebiehať hrnčiarske leto pre deti s vysokofunkčným a detským autizmom.

Utorky, od 13.00 - 16.00 hod. 

Špeciálne požiadavky, napríklad na dlhší čas, alebo iný deň môžte telefonicky konzultovať na 0911160879 - anka košičanová vašková

8 hrnčiarských terapií zahŕňa - intenzívna interakcia s hlinou, vodou

                                                odborný aj priateľský prístup, rešpektovanie porúch autistického spektra

                            materiál, ako hlina, dosky, hrnčiarske náradie, nádobky

                            točenie na kruhu, skúmanie a experimentovanie s hlinou na kruhu

                            možnosť byť na arteterapii s hlinou v priestoroch šarišskej galérie, vynikajúci prístup s hlavnej ulice

                            vystavovanie prác a popisov hrnčiarskych aktivít s fotkami vo výklade galérie

                            diela, ktoré môžete mať doma od svojich detí

 

Projekt hrnčiarské leto je GRÁTIS prípadne za dobrovoľný príspevok, ak to budete tak cítiť v srdci:)

platbu prosíme uhradiť na účet: 2941045250/1100, do poznámky prosím uvedte Vaše meno. 
Ak nemôžete uhradiť celú sumu, 6 Eur, prosíme o vyplatenie zálohy 3 Eurá  na hore uvedený účet. Ďakujeme.
 

registrácia účastníka pre "Vymysli mi úsmev"

Vyplňte prosím nižšie uvedené údaje:

Vážení a milí naši hostia, účastníci seminára a nadšenci workshopov, 

 
v najbližšom čase na tejto stránke nájdete všetky zdokumentované fotografie.
 
Koncom apríla, začiatkom mája bude pripravený zborník zo seminára a workshopov. Môžte sa tešiť na príspevky a prezentácie.
 
V prípade prijmových lístkov naďalej kontaktujte anka.rozpravky@gmail.com.
 
Niektorí z vás si zabudli vyzdvihnúť osvedčenia. Prosím kontaktujte anka.rozpravky@gmail.com. Pošleme vám poštou.

Reflexívne umelecké terapie na SLovensku a význam supervízie

KONTAKT  NA SEMINÁR REFLEXÍVNE UMELECKÉ TERAPIE NA SLOVENKU A VÝZNAM ICH SUPERVÍZIE

0911160879, anka.rozpravky@gmail.com

Registrácia účastníka

REGISTRÁCIA UKONČENÁ !!!!!

JEDEN Z PLAGÁTOV, PRE WORKSHOPY K 16.3.2018

KONTAKT : 0911 16 08 79, email: anka.rozpravky@gmail.com, www.arteatelier.com

KONTAKTUJTE: 0911 16 08 79, anka.rozpravky@gmail.com, tvorimespolu@gmail.com, www.arteatelier.com

 

 

REALIZAČNÝ tím.

     DOVOĽUJEME SI UPRIEŤ VAŠU POZORNOSŤ NA NAŠE MENU. V ŇOM SA NACHÁDZA KOLONKA SEMINÁR, KTORÝ PRÁVE PRIPRAVUJEME. AK MÁTE ZÁUJEM, MôŽTE SA ZAREGISTROVAŤ. KAPACITA MIEST JE OBMEDZENÁ. ĎAKUJEME!!!!
 

Anna Kolivošková, Dipl.sestra -Spoluzakladateľka občianského združenia Výchova zdravej rodiny, ktoré spustilo prioritný projekt ARTEateliér. V roku 2001 spolu s Dagmar Vojtekovou a in memorian Annou Vojčíkovou založili občianske združenie Výchova zdravej rodiny. Počas rokov sa formovalo, získavalo podobu, a zbieralo praktické skúsenosti. Vďaka občianskému združeniu sa vytvárali v začiatkoch semináre na podporu rodiny, vydávali sa publikácie a podobne. Ďakujeme za ochranné krídla tohto občianského združenia a pani Anne Kolivoškovej, ako čestnému predsedovi.

 
Monika Frajkorová, Mgr., sociálny pracovník, je našou predĺženou rukou. Okrem získanej praxe, doštudovala aj akreditovanú arteterapiu vo vzdelávacom inštitúte Terra therapeutica v Bratislave. Dvojročnú prax získala pri arteterapii u detí s autizmom. Jej diplomovaná práca do teraz slúži, ako pozoruhodná štúdia správania, reakcií a používaných techník v arteterapii u detí s autizmom. Vytvorila graf, ktorý slúži na výskum pôsobenia arteterapie pri klientoch s autizmom. 
 
 Anna Košičanová Vašková - arteterapeutka, okrem strednej pedagogickej škole vyštudovala akreditovanú arteterapiu vo vzdelávacom inštitúte v Bratislave. Preferuje ekologicko - spirituálnu arteterapiu profesorky a akademickej sochárky Jaroslavy Fabrici - Šickovej. V arteterapii pôsobí 11 rokov. Zaoberá sa :
- celostnou arteterapiou, ako prevenciou v materských školách
- individuálnou arteterapiou u detí, mládeže a dospievajúcich s autizmom
- arteterapiou v detských domovoch a v centrách pre ochranu mladistvých zo sociálne slabších rodín
- ďalším vzdelávaním sa v odbornej arteterapii, prípravou seminárov
 
Zuzana Chromá, Mgr. - výtvarná pedagogička. Vyštudovala pedagogickú fakultu v Ružomberku. Momentálne študuje špeciálnu pedagogiku v Prešove. Vo výtvarnom odbore pôsobí 11 rokov, zároveň ako vedúca pre SOČ. Jej prioritou je aplikovanie nových netradičných arte pomôcok, ich vytváranie a prevedenie do praxe. Zaoberá sa  ich prínosom, využitiu a funkčnosťou. Usiluje o posun z tradičnej metodickej pomôcky ku pomôcke arteterapeutickej. Je autorkou projektu Arteterapia pre materské školy, a taktiež sa zaoberá arteterapiou pre ľudí s poruchou autizmu, pre znevýhodnenú mládež a klientov v detských domovoch.  V arteterapii pôsobí 11 rokov. Spolu s Annou Košičanovou Vaškovou publikovala detskú rozprávkovú knihu Cingi - lingi od Aninky. Išlo o ich spoločnú prvotinu. Kniha sa zameriava predovšetkým na deti predškolského veku a deti prvých ročníkov.
 
 
Denisa Baranová, Mgr., sociálny pedagóg a arteterapeutka. Pracuje ako sociálny pedagóg a zároveň arteterapeut pre žiakov s rozličnými poruchami. Má 6 ročnú prax v odboroch. Venovala sa divadlu, predovšetkým pre deti. V ARTEateliéri pôsobí ako poradca pre komunikáciu s inštitúciami, rodičmi detí, ktoré sú zaradené do špeciálnych centier a navštevujúcich psychologicko- pedagigických centier. Nezištne pomáha pri príprave akéhokoľvek projektu z našej produkcie, zaoberá sa najmä prípravou a vedením workshopov.
 
Cyril Grus, Mgr., fyzioterapeut, založil kliniku fyzioterapie na východe Slovenska. Vypracoval sa, ako ošetrovateľ a fyzioterapeut v ADOS, neskôr sa osamostatnil. Jeho klientelou je široká škála populácie trpiaca na ochorenia, poškodenia, či vrodené vady pohybového ústrojenstva.
 
 
Gabriela Timková, odborná muzikoterapeutka. Vyštudovala pedagogickú školu, neskôr muzikoterapiu v Čechách. Zakladateľka Svetlomodrého sveta, o.z. Jej kreativita, chuť a žitie pre hudbu a jej terapeutické účinky, v mnohom pomohli deťom a ľuďom s autizmom počas 10 ročnej praxe. Naďalej sa orientuje na rizikové a postihnuté skupiny,
 
Študenti: Kvetoslava Vašková, Jaro Štefančin, 
dobrovoľníci dôchodcovia oblasť Ľubovec, Petrovany, Tuhriná atď

CELOSTNÁ ARTETERAPIA PRE MATERSKÉ ŠKOLY

ARTETERAPIA v materských školách 2016

2.4. - Svetový deň povedomia o autizme

Vďaka podpore šarišskej galérie v Prešove a jej riaditeľovi pánovi Robertovi Dupkalovi už 2.4.2015 budú mocť využiť priestory galérie na tvorbu deti s poruchou autizmu. Zároveň otvorene prijal návrh štatutára oz výchova zdravej rodiny o spolupráci a organizovaní takýchto podujatí aj pre deti a...
                        Svetový deň povedomia o autizme podporuje i naše občianske združenie. Dnes sa dopoludňajších hodinách stretli v EKO centre v Prešove pedagógovia, asistenti,...

Vitajte na našom webe

Občianské združenie FAMILIS-výchova zdravej rodiny sa teší, že ste navštívili jeho stránky. Jeho prioritou je rodina. Všetci členovia FAMILIS sa podieľajú akýmkoľvek spôsobom na jej udržaní a prosperovaní.

Hlavnou prioritou je ARTETERAPIA pre širokú verejnosť najmä pre deti a ohrozené skupiny

Vytvára nové projekty a podporuje mladých ľudí v tvorivej činnosti

Pomáha neúplným rodinám, osamelým matkám a rodinám s ťažko chorým členom.

Jeho cieľom je zriadiť dennú škôlku pre seniorov a Arte centrum.

Ponúka najlacnejšie kurzy opatrovateľstva s osvedčením akceptovaným v zahraničí.

Úzko spolupracuje s Komorou sestier a pôrodných asistentiek Slovenska

 

 

 

 

Úspešne rozbehnuté projekty

September 2014 - mesto Prešov

Máj 2014 - Komprax Iuventa

Marec 2014 - ČSOB nadácia

Máj 2011-Zamestnanecký program DOBRÉ SRDCE nadácie Tatra banka

Jún 2011-finančná podpora nadácie ESPERANCE pre arteterapiu pre deti s autizmom

2012 - Nadácia Tatra banka - dobré srdce

2014 - Nadácia ČSOB - zamestnanecký program

2015 - Nadácia SPP

2015 - Nadácia VÚB

2017 - podané žiadosti

 

Medicentrum pre ženy - Veľký Šariš

Agentúra domácej opatrovateľskej služby

ARTETERAPIA .. od roku 2007 do teraz

Výchova mládeže k zdravému a zodpovednému rodičovstvu

 

 

POĎAKOVANIE-1.celoslovenská konferencia pre zdravotníkov a špeciálnych pedagógov

POĎAKOVANIE  Vážená kolegyňa, kolega Občianske združenia Výchova zdravej rodiny a Súkromná základná škola s materskou školou pre žiakov s autizmom v Prešove, zorganizovalo dňa 17. 6.2011 I. Celoslovenskú konferenciu pracovníkov v sociálno - ošetrovateľskej...

Arteterapia

Arteterapia odborne

15.02.2011 20:17
Arte prednášk a-Doc. Škodáček.pptx (166,2 kB) ARTETERAPIE-Doc.Slav ík.pptx (3,2 MB) Arteterapia u afe ktívnych porúch-1.pptx (103,8 kB)

Arteterapia

04.12.2010 19:10
Arteterapia v našom občianskom združení je novou zložkou, ktorá ponúka možnosť zúčastniť sa arteterapeutických zážitkových kurzov pod dohľadom odborníka. Anna Košičanová Vašková - 11 ročná prax, ako arteterapeut pre deti, mládež a dospelých s poruchou autizmu, Prešov. Ďalšie vzdelávanie v tomto...

Novinky

Ešte len dvanásťročná Júlia Letová s diagnózou autizmus, začínala v prvom arteateliéri v Prešove. Dnes sa vo svojej tvorbe posunula do roviny tvorby s ovocím, spleti vernisáži a výstav. Po výstavách v Šarišskej galérii v Prešove, vo Vranove nad Topľou a v Bardejove...

Média...

21.01.2015 21:38
https://bardejov.korzar.sme.sk/c/7595975/dievcatko-s-autizmom-sa-k-nam-prihovara-obrazom.html https://www.youtube.com/watch?v=199ynaJQRmY&feature=youtu.be.....od 13 minúty sa spravodajstvo venuje arteterapii

ARTE atelier ponúka...

21.01.2015 21:28
Aj v roku 2015 ponúkame individuálne art terapie. Zároveň oznamujeme, že sme uzatvorili spoluprácu so Šarišskou galériou v Prešove a so Socialnym Prešovom na čele s pani Inge Doležalovou. Arteatelier ponúka odborný prístup, tvorbu, informácie na ďalšie inštitúcie a odborníkov v tomto smere. Už...

2.4.2011 deň autizmu

30.03.2011 13:20
 Dňa 2.4.2011 sa pripájame do akcie" modrá pre autizmus". Tento deň je svetovým dňom autizmu a týmto chceme podporiť i Súkromnú základnú školu s materskou školou pre žiakov s autizmom v Prešove na Františkánskom námestí. Ďakujeme im za spoluprácu a určite bude aj u naších sympatizantov večer...

Arteterapia 2010

29.03.2011 18:58

KONFERENCIA

29.03.2011 18:49
Dňa 17.6.2011 organizujeme 1 celoslovenskú konferenciu na tému Prevencia. Hlavnými organizátormi je Občianské združenie Familis, Súkromná základná škola s materskou školou pre žiakov s autizmom a Komora sestier a pôrodných asistentiek. Konferencia je zastrešená primátorom mesta Prešov, Pavlom...

Vianočné CD v ponuke

06.12.2010 19:02
Naše vianočné rozprávkovo krásne CD si môžete od nás objednať na adrese anka.rozpravky@gmail.com. Cena je 1,50. Obsahuje dve rozprávky Betlehémska hviezda, O vločke Tancuľke a koledu Tichá noc v podaní skupiny Raindown. Foto viď galéria
V Občianskom združení stále prebiahajú sebazážitkové kurzy arteterapie.  V prípade záujmu volajte 0948021 680.   Kontakt na Divadielko Anka a Zuzka je 0948 021 680 alebo oz.vzr.familis@gmail.com.Ponúkame materským školám v Prešove a okolí divadelné vystúpenia s bábkami, hercami,...
Dnes bola spustená naša nová webová prezentácia. OZ Familis-výchova zdravej rodiny  je aktívne 10 rokov a má sa čím prezentovať. Naším cieľom je, aby aj spoločnosť vedela          o našich aktivitách a obohatila sa nimi. Predovšetkým je tu...

OZ podporilo projekty

Podporili sme...

21.01.2015 21:33
Deti s neziskovej organizácie Človek pre človeka v Prešove formou skupinovej arteterapie si vyskúšali v mesiaci august 2014 ako možno strašidlá v našich životoch pretaviť do hodnotnejšiej umeleckej práce a následne svoje diela mohli uplatniť pri tvorbe edukačnej bábky, ktorú pomenovali...
Sme veľmi radi, že v mesiaci máj neostala nadácia Tatra banky, ako jediná inštitúcia, ktorá nás finančne podporila. NADÁCIA ESPERANCE, ako ďalšia,  schválila obnos financií pre naše združenie, ktoré sa rozhodlo venovať ich FRANCESCU-regionálnemu autistickému centru v Prešove na nákup...

Malé zrnko-vzácna perla

12.06.2011 11:06
Vďaka projektu, ktorý  pre naše občianské združenie podporila v týchto dňoch nadácia Tatra banky, bude možné v mesiacoch september-november 2011 spustiť v n.o.: Človek pre človeka v Prešove arteterapiu pre deti zo socálne slabších rodín. Týmto nadácii Tatra banka ďakujeme, ako aj...

Projekt v opatrovaní

04.12.2010 19:12
V mesiaci november 2010 úspešne obhájila Anna Kolivošková, hlavný koordinátor a...
OZ FAMILIS podporilo projekt DIVADIELKO ANKA A ZUZKA. Vďaka nemu sa do materských a základných škôl dostávajú nové a osviežujúce výchovno - vzdelávacie vystúpenia. Zábery si môžte pozrieť v našej fotogalérii. Deťom sme už priniesli tieto nové rozprávky: "Ako vznikol motýlik",    ...

Novinky

Ešte len dvanásťročná Júlia Letová s diagnózou autizmus, začínala v prvom arteateliéri v Prešove. Dnes sa vo svojej tvorbe posunula do roviny tvorby s ovocím, spleti vernisáži a výstav. Po výstavách v Šarišskej galérii v Prešove, vo Vranove nad Topľou a v Bardejove...

Média...

21.01.2015 21:38
https://bardejov.korzar.sme.sk/c/7595975/dievcatko-s-autizmom-sa-k-nam-prihovara-obrazom.html https://www.youtube.com/watch?v=199ynaJQRmY&feature=youtu.be.....od 13 minúty sa spravodajstvo venuje arteterapii

ARTE atelier ponúka...

21.01.2015 21:28
Aj v roku 2015 ponúkame individuálne art terapie. Zároveň oznamujeme, že sme uzatvorili spoluprácu so Šarišskou galériou v Prešove a so Socialnym Prešovom na čele s pani Inge Doležalovou. Arteatelier ponúka odborný prístup, tvorbu, informácie na ďalšie inštitúcie a odborníkov v tomto smere. Už...

2.4.2011 deň autizmu

30.03.2011 13:20
 Dňa 2.4.2011 sa pripájame do akcie" modrá pre autizmus". Tento deň je svetovým dňom autizmu a týmto chceme podporiť i Súkromnú základnú školu s materskou školou pre žiakov s autizmom v Prešove na Františkánskom námestí. Ďakujeme im za spoluprácu a určite bude aj u naších sympatizantov večer...

Arteterapia 2010

29.03.2011 18:58

KONFERENCIA

29.03.2011 18:49
Dňa 17.6.2011 organizujeme 1 celoslovenskú konferenciu na tému Prevencia. Hlavnými organizátormi je Občianské združenie Familis, Súkromná základná škola s materskou školou pre žiakov s autizmom a Komora sestier a pôrodných asistentiek. Konferencia je zastrešená primátorom mesta Prešov, Pavlom...

Vianočné CD v ponuke

06.12.2010 19:02
Naše vianočné rozprávkovo krásne CD si môžete od nás objednať na adrese anka.rozpravky@gmail.com. Cena je 1,50. Obsahuje dve rozprávky Betlehémska hviezda, O vločke Tancuľke a koledu Tichá noc v podaní skupiny Raindown. Foto viď galéria
V Občianskom združení stále prebiahajú sebazážitkové kurzy arteterapie.  V prípade záujmu volajte 0948021 680.   Kontakt na Divadielko Anka a Zuzka je 0948 021 680 alebo oz.vzr.familis@gmail.com.Ponúkame materským školám v Prešove a okolí divadelné vystúpenia s bábkami, hercami,...
Dnes bola spustená naša nová webová prezentácia. OZ Familis-výchova zdravej rodiny  je aktívne 10 rokov a má sa čím prezentovať. Naším cieľom je, aby aj spoločnosť vedela          o našich aktivitách a obohatila sa nimi. Predovšetkým je tu...

ARTEateliér pod záštitou

Najnovšie aktivity, ako vzdelávanie, sebazážitkové kurzy a celostnú arteterapiu v materských školách zastrešila pani primátorka Ing. Andrea Turčanová. Ďakujeme aj odboru školstva v Prešove, ktorý s nami započal spoluprácu, Facilitasu .n.o. vzdelávacej organizácii, Terre therapeutice, vzdelávaciemu inštitútu v oblasti arteterapie, Svetielku, centru pre viacnásobne ťažko postihnuté deti , Svetlomodrému svetu a mnohým ďalším, ktorí sa tiež podieľajú na pomoci druhému.

PROJEKTY

20.10.2017 - konzultácie na Spojenej škole Pavla Sabadoša v Prešove                    - individuálna arteterapia                     23.10.2017 - prezentácia práce ARTEateliéru v Ružomberku na...
ARTEateliér pod záštitou svojho občianského združenia v tomto školskom roku ponúka arteterapiu. Ide o celostnú arteterapiu. To znamená, že zahŕňa v sebe nielen výtvarnú zložku, ale tiež hudobnú, dramatickú a hravú. Arteterapia prebieha vždy po triedach. V jednej triede v pribehu maximálne 40 minút...

Mobilný arteateliér

21.04.2017 00:00
Tentokrát sa chceme deťom priblížiť v podobe mobilného arteateliéru. Navštevujeme vás, milí najmenší kamaráti, v materských školách, s nevšednými zážitkami. Vďaka deťom z Betlehéma sme našli vločku Tancuľku. Pomohli ste svojou šikovnosťou a zručnosťou rozžiariť Betlehémske mesto a naučili ste sa...

Projket SPP

14.10.2015 11:00
V období od mája 2015 do októbra 2015 nás podporila nadácia SPP a to v projekte, vďaka, ktorému sme mohli ponúknuť výtvarný materiál pre klientku s poruchou autizmu a mentálnej retardácie. Nadácii SPP týmto veľmi pekne ďakujeme. Výtvarný materiál je  rýchlo spotrebný materiál. Zvlášť ľudia s...

Pozvánka

16.03.2015 13:28

NAVŠTÍVTE NÁS

15.03.2015 14:42
Odborný ARTEateliér v spolupráci s o.z. Sociálny Prešov ( www.socialnypresov.sk) spúšťa tvorivé a umelecké aktivity na ulici HLAVNÁ 69, 2. posch.. Príďte nás navštíviť a stráviť popoludnie v tvorivom duchu, rozhovore, pri šálke teplého nápoja. Začiatok je 19.3.2015 a ďalej: každý utorok: 15.00 -...
V máji a júni 2014 prebehol projekt, ktorý sumou 1000 Eur podporila nadáci ČSOB. Vďaka tomu sme mohli pomôcť 12 ročnej Júlii Letovej, dievčatku s autizmom, zorganizovať profi vernisáž  "Vo farbách dúhy" v priestoroch šarišskej galérie v Prešove. O tomto projekte pebehli aj informácie v...
DNES , 27.1.2014 sa oficiálne otvára PRVÝ ARTEatelier v Prešove, na ulici Slovenska 69, budova PEhAES, 2 poschodie, chodba oproti výťahu. Ponúkame odbornú arteterapiu, proces, zážitok, konzultácie a sprostredkovanie praxe  pre študentov špeciálnej pedagogiky, liečebnej pedagogiky, sociálnej...
Občianske združenie Výchova zdravej rodiny - FAMILIS... ĎAKUJE nadácii Esperance, že vyšla v ústrety jeho prosbe podporiť finančne výtvarný materiál pre deti s autizmom v regionálnom autistickom centre FRANCESCO v Prešove, a tým materiálne zabezpečila aj chod arteterapie v tomto zariadení. Tešíme...
1 | 2 >>

Aktivity, publikácie, odborné prednášky

Veľké poďakovanie patrí nadácii VÚB, nadácii Tatra Banka a nadačnému fondu mesta Prešov. Vďaka týmto nadáciám prebehli v Prešove od mája 2018 projekty ako Autisti a rómske deti točia s hlinou opreteky, Povieme to obrazmi, či Aj keď sú to iné deti točia s hlinou opreteky. Všetky projekty podporili...

Schválené projekty

13.06.2018 14:28
v mesiacoch júl až december  2018 naše občianske združenie poskytuje odbornú arteterapiu pre deti s autizmom a rómske deti navštevujúce pravidelne šk.zariadenia. ODBORNÁ INTENZÍVNA ARTETERAPIA u nás ponúka aj terapiu s hlinou na kruhu a maľovanie na plátno  - nadácia VÚB nás podporila...
Dňa 16.3.2018 sa uskutoční v meste Prešov, v priestoroch Šarišskej galérie seminár REFLEXÍVNE UMELCKÉ TERAPIE NA SLOVENSKU A VÝZNAM ICH SUPERVÍZIE. Všetky informácie, vrátane kontaktov a elektronického prihlasovacieho formulára nájdete na úvodne stránke tohto webu, alebo aj v kolonke SEMINÁR. V...
Dňa 8.3.2018 sme si pripomenuli deň arteterapie na Slovensku. Spolu s mestami, ako Bratislava, Košice, Banská Bystrica, Ondava, Hlohovec sme sa spojili a pod záštitou Asociácie slovenských arteterapeutov sme v ten deň vytvorili akciu, pošli otlačok palca a vyhrávaš 35 Eurový poukaz na odborný...
Zadajte si do vyhľadávača našu adresu a dozviete sa viac. https://www.youtube.com/watch?v=x8EgAEfpXsk&feature=youtu.be  

www.julialeto.com

14.02.2017 00:12
Ďakujeme za nevšednú skúsenosť s touto nadanou mladou autistickou dievčinou. Naša arteterapeutka s ňou pripravila naozaj obdivuhodné diela. Neskôr ich rada predniesla ako kurátorka výstav Júlie Letovej v Medzilaborciach, Bardejove a Prešove. viac www.julialeto.com Zbierka obrazov sa použila na...

Čítajte novinky

14.08.2011 21:30
Prešítajte si naše novinky, dozviete sa aký projekt spúšťame od septembra.
prezentacia_Roman Meszaros_3lobit_Presov_konferencia-1.pptx (148,3 kB) F84 Prezentacia _ Konferencia Presov.pptx (164,2 kB) Rodič 1.docx (21,7 kB) Rodič 2.docx (15,2 kB) farkasova_porad_potreby-1.ppt (243,5 kB) Farkasova_porad_potreby-1.doc (60,5 kB)    

Publikácie

04.12.2010 17:12
V roku 2009 sme prvý krát publikovali detskú rozprávkovú knihu pod názvom Cingi lingi od Aninky (https://www.vecernik.po.sk/obsah/obrazky/2009_12_22_10V.pdf ). Vydavateľ nám, i napriek počiatočným rozpakom nad malým počtom výtlačkov,  dal a ponúkol šancu. Obsah  ho upútal...
1 | 2 >>